Vilka är Advisor PPM?

Advisor PPM förvaltar egna fonder samt erbjuder en aktiv förvaltning av kundernas PPM-konton. Företaget startade 1997 och hade då fokus på kapitalförvaltning och redan tidigt valde man att rikta in sig på förvaltning av PPM-kapitalet. Orsaken att man valde den inriktningen var främst att de såg ett ”hål” på marknaden. Det fanns tidigare förvaltare av aktier och fonder i olika former, men förvaltning av PPM-kapitalet fanns det få företag som erbjöd.

Från början erbjöd de bara förvaltning via externa fonder men år 2011 och 2013 startades två egna fonder som de därmed även förvaltar. Den ena fonden heter Advisor Världen och är en aktiefond som investerar mycket globalt. Därmed kan man ta del av fördelar i olika delar av världen och i olika branscher. Den andra fonden heter Advisor Multihedge vilket är en så kallad fond-i-fond. Det betyder att fonden inte investerar i aktier utan i andra fonder. Genom att enbart investera i fonder skapas en ännu större bredd och trygghet. De fonder man handlar med är hedgefonder. År 2017 hade Advisor ca 50.000 kunder vilka de främst förvaltade PPM-pengar åt.
Tjänster

PPM-förvaltning

Den primära tjänsten är förvaltning av PPM-kapitalet för deras kunder. Det betyder att de kan logga in på kundernas PPM-konton och flytta kapitalet mellan olika fonder för att skapa en så hög värdeökning som möjligt. På deras hemsida finns även information kring PPM och en pensionskalkylator som visar hur stort belopp man kan samla ihop beroende på avkastning, lön och år kvar till pension.

Fondförvaltning

Den andra tjänsten är förvaltning av de två fonder som företaget driver. Om en kund väljer att Advisor ska förvalta personens PPM-pengar kommer en del av kapitalet att placeras i deras fonder. Resterande kommer att placeras i någon av de ca 800 fonder som finns registrerade i PPM-systemet.

Vilka är kundgruppen?

Advisor PPMvänder sig till alla som vill ha en högre avkastning på sitt PPM-konto. Då de allra flesta i Sverige har pengar på sitt PPM-konto är kundgruppen mycket stor. Någon geografisk begränsning finns inte för tjänsten.