Konferenser

”Våga förändra – Våga ifrågasätta” Det var är vad Marlene på företaget Häxan & Fyren ger som sitt bästa råd gällande möten. Att våga förändra är första steget till att förbättra resultatet av de möten som sker i arbetslivet. Men vad ska förändras? Hur hittas inspiration till förändring? Inte minst – vad är målet med dessa förändringar?

Mötesbranschen.se är webportalen med fokus på möten utifrån flera olika perspektiv. Det är portalen med intervjuer, analyser, nyheter och personliga betraktelser. Här kan besökaren bland annat möta just Marlene som både bloggar och videobloggar kring sitt företag men även exempelvis Marie W Schjölin (Kommunikationsstrateg) och Göran Aldén (Årets föreläsare 2014).

Hitta inspirationen

Första steget till förbättrade möten är att förstå vad man tjänar på att utveckla dessa. Det behövs helt enkelt inspiration och motivation. Exempel på artiklar, som kan verka som katalysator i förbättringsarbetet, är exempelvis ”Så förbättrar ni era möten”, ”Strategiska möten som ger effekt”, ”Möten som engagerar lämnar avtryck” samt ”Effektiva möten hos Microsoft”
Utvärdera och hitta den inspiration som behövs för att ta steget till en bättre mötesteknik, bättre kundmöten eller trevligare arbetsklimat där arbetskollegorna möts. Här finns även åtskillig information om konferensanläggningar i Sverige.

Börja med dig själv

Den enklaste personen att förändra i världen är dig själv. Du är en del av alla möten som du är med om och därmed en av de personer som kan påverka mötets resultat. Därmed är personlig utveckling en grundsten i mötesutveckling. Att lära känna sig själv och sina styrkor men även lära sig hantera sina svagheter. En artikel som tydligt visar den röda tråden är ”Styrkan  i att göra fel”

Se på andra

Det är ofta genom att se på andra som vi lyckas hitta egna vägar för framgångsrika beslut. Läs bland annat om Mattias Josefssson och hans 15 år av affärsutveckling, vad Richard Branson har lärt sig av Nelson Mandela och Per Morbergs väg till hans miljoner.

Utveckla dina kundmöten

Grunden i ett företag är möten med dess kunder. Här ligger en enorm potential gällande företagets utveckling. Vi sätter fokus på att skapa goda relationer men även hur dessa relationer kan påbörjas. I flera artiklar ger vi handfasta råd om hur man kan jobba med sociala medier och på andra sätt ”nå ut i mediabruset”. Det handlar om att skapa möten med kommande kunder – men sedan även möta dem på rätt sätt för att bevara dem.